Het Nieuwe Denken

In Liefde en Verbondenheid

Spreuk van de dag

Terwijl tegenwoordig alle machten wankelen, zal onze macht sterker zijn dan elke andere, omdat zij zoolang onzichtbaar zal blijven, totdat zij door geen enkele list meer kan worden ondermijnd. (Illuminatieprotocol 1-15)