Het Nieuwe Denken

In Liefde en Verbondenheid

Spreuk van de dag

Ieder mens streeft naar de heerschappij; iedereen zou graag dictator worden, als hij er de kans toe zag en slechts weinigen zijn bereid hun eigen belang aan het gemeenschappelijk welzijn op te offeren (Illuminatieprotocol 1-3)