Het Nieuwe Denken

In Liefde en Verbondenheid

Spreuk van de dag

Iedere beslissing van de massa hangt van toevalligheden af; ze heeft geen flauw begrip van de geheime kunst der politiek, neemt daardoor heel dwaze beslissingen en legt zodoende de kiem van de anarchie in de regering. (Illuminatieprotocol 1-11)